Welkom op deze site

Deze site geeft een overzicht van onze meest fundamentele en universele waarden en normen,  waar al onze overige waarden en normen uit voortkomen.

De site bevat fundamentele en onmisbare informatie voor elke opvoeding en educatie.
                                                                          
           


                                                                                        V e r d e r >

 

De meest uitgebreide site op gebied van
morele waarden en normen


Auteur:  O. Hilrich


Laatste update:  maart  2006

 

     Universele waarden en normen  


Universele waarden en normen zijn algemeen menselijke waarden en normen die geheel onafhankelijk zijn van enige religie, cultuur of filosofie.

Op deze site gaat het dus niet om enige opgelegde normen of waarden, maar slechts om onafhankelijke, natuurlijke en universeel menselijke waarden en normen.

De bedoeling van deze site is bewustheid en inzicht te creeren in deze meest fundamentele waarden en normen, en een basis te bieden voor gerichte educatie tot een fundamenteel moreel besef.                                                                     Samenvatting site >

 

                                      S i t e m a p

 

Home 

introductie

samenvatting
Korte samenvatting van enige belangrijke punten van deze site.Huidige samenleving    
Over sociaal darwinisme, overlevingsmentaliteit, egocentrisme en respectloosheid, en over de oorzaken van verharding en verloedering van onze samenleving.
Huidige samenleving 2   
Meer detail over overlevingsmentaliteit, opvoeding, emotionele verwaarlozing, en over de ontwikkeling van egocentrisme, respectloosheid, agressie en geweld.


Universele morele basis  
Over onze meest fundamentele waarden, normen en morele kwaliteiten en hun verbanden, en over eenheid in de samenleving. 
Universele morele basis 2
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze meest fundamentele en universele morele waarden, normen en kwaliteiten en hun verbanden.


Fundamentele educatie 
Over onderwijs en opvoeding tot een morele basis van de meest fundamentele en universele waarden en normen.
Fundamentele educatie 2
Meer detail over opvoeding, samenleving, waarden en normen, verantwoordelijkheids- bewustheid, het straffen van kinderen, en over egocentrisme en computerspelletjes.


Implicaties 
Over de implicaties van erkenning van universele normen en waarden.
Implicaties 2  
Over de afwijzing van immoreel, negatief en destructief gedrag.Overzicht waarden, normen en kwaliteiten
De meest fundamentele waarden normen en morele kwaliteiten naast elkaar.

Overzicht verbanden
Over de directe verbanden tussen onze meest fundamentele waarden normen en morele kwaliteiten.

Kennisdebat      
Over onze meest fundamentele waarden normen en morele kwaliteiten als onze meest fundamentele kennis.Definities

Reacties

Vaccatures

Links